Que test kiểm tra nhanh Histamine trong thủy sản – Histamine Check Swab Kikkoman

1. Ứng dụng của bộ kit que test nhanh Histamine Bột kit que test nhanh histamine trong thủy sản được sản xuất từ hãng Kikkoman (Nhật Bản) là bộ kit được sử dụng để phân tích histamine có trong các mẫu thực phẩm bằng phương pháp phản ứng so màu. Kết quả xét nghiệm có … Đọc tiếp Que test kiểm tra nhanh Histamine trong thủy sản – Histamine Check Swab Kikkoman